Zabiegi lecznic​ze

Okład borowinowy / Moorpackung 10 min 40zł / 10 €
Magnetoterapia / Magnetfeld 10 min 40zł / 10 €
Lampa Sollux / Sollux Lampe 10 min 40zł / 10 €
Hydrojet 10 min 40zł / 10 €
Krioterapia / Kriotherapie 10 min 40zł / 10 €
Inhalacje solankowe / Saltzinhalation 10 min 40zł / 10 €
Tlenoterpia / Sauerstofftherpie 10 min 40zł / 10 €
Prądy Kotz’a / Kotz Strom 10 min 40zł / 10 €
Prądy Tensa / Tens Strom 10 min 40zł / 10 €
Sauna 1 wejście 100 zł / 25 €