Zabiegi lecznic​ze

Kąpiel perełkowa / Perlebad 15 min 20zł / 5 €
Kąpiel borowinowa / Moorbad 15 min 60zł / 15 €
Okład borowinowy / Moorpackung 10 min 20zł / 5 €
Laseroterapia / Laser 10 min 20zł / 5 €
Magnetoterapia / Magnetfeld 10 min 20zł / 5 €
Lampa Sollux / Sollux Lampe 10 min 20zł / 5 €
Hydrojet 10 min 20zł / 5 €
Krioterapia / Kriotherapie 10 min 20zł / 5 €
Inhalacje solankowe / Saltzinhalation 10 min 20zł / 5 €
Tlenoterpia / Sauerstofftherpie 10 min 20zł / 5 €
Prądy Kotz’a / Kotz Strom 10 min 20zł / 5 €
Prądy Tensa / Tens Strom 10 min 20zł / 5 €